ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

ĐỘNG CƠ ĐIỆN 3 PHA

Ba pha, Loại chân đế 10HP-TFO-HKK-2P (415V/50Hz)

Ba pha, Loại chân đế 10HP-TFO-HKK-2P (415V/50Hz)

 

 • Số cực :6  POLE (960 vòng/phút)
 • Điện áp: 380v/50hz
 • Công suất : 10 HP (7.5Kw)
 • Cấu tạo: vỏ nhôm hợp kim
 • Frame size: 132S
Ba pha, Loại chân đế 15HP-TFO-HKK-6P (415V/50Hz)

Ba pha, Loại chân đế 15HP-TFO-HKK-6P (415V/50Hz)

 

 • Số cực : 6 POLE (960 vòng/phút)
 • Điện áp: 380v/50hz
 • Công suất : 15HP (11Kw)
 • Cấu tạo: vỏ nhôm hợp kim
 • Frame size: 160L
Ba pha, Loại chân đế 15HP-TFO-HKK-4P (415V/50Hz)

Ba pha, Loại chân đế 15HP-TFO-HKK-4P (415V/50Hz)

 

 • Số cực : 4 POLE (1450 vòng/phút)
 • Điện áp: 380v/50hz
 • Công suất : 15HP (11Kw)
 • Cấu tạo: vỏ nhôm hợp kim
 • Frame size: 160M
Ba pha, Loại chân đế 15HP-TFO-HKK-2P (415V/50Hz)

Ba pha, Loại chân đế 15HP-TFO-HKK-2P (415V/50Hz)

 

 • Số cực : 2 POLE (2900 vòng/phút)
 • Điện áp: 380v/50hz
 • Công suất : 15HP (11Kw)
 • Cấu tạo: vỏ nhôm hợp kim
 • Frame size: 160M
Ba pha, Loại chân đế 20HP-TFO-HKK-4P (415V/50Hz)

Ba pha, Loại chân đế 20HP-TFO-HKK-4P (415V/50Hz)

 

 • Số cực : 4 POLE (1450 vòng/phút)
 • Điện áp: 380v/50hz
 • Công suất : 20HP (15Kw)
 • Cấu tạo: vỏ nhôm hợp kim
 • Frame size: 160L
Ba pha, Loại chân đế 20HP-TFO-HKK-2P (415V/50Hz)

Ba pha, Loại chân đế 20HP-TFO-HKK-2P (415V/50Hz)

 

 • Số cực : 2 POLE (2900 vòng/phút)
 • Điện áp: 380v/50hz
 • Công suất : 20HP (15Kw)
 • Cấu tạo: vỏ nhôm hợp kim
 • Frame size: 160M
Ba pha, Loại chân đế 25HP-TFO-HKK-2P (415V/50Hz)

Ba pha, Loại chân đế 25HP-TFO-HKK-2P (415V/50Hz)

 

 • Số cực : 2 POLE (2900 vòng/phút)
 • Điện áp: 380v/50hz
 • Công suất : 25HP (18.5Kw)
 • Cấu tạo: vỏ nhôm hợp kim
 • Frame size: 160L
Zalo
Hotline