Chính sách bảo hành

Ngày đăng: 10/04/2020 07:56 AM

  I. ĐIỀU KIỆN BẢO HÀNH

  1. Sản phẩm được bảo hành miễn phí nếu đảm bảo tất cả các điều kiện sau:
       – Sản phẩm bị lỗi kỹ thuật do Nhà sản xuất;
       – Thời hạn bảo hành trên phiếu bảo hành vẫn còn hiệu lực;.
       – Phiếu bảo hành còn nguyên vẹn, không chắp vá, không bị gạch xóa hay sửa chữa, bôi bẩn;
       – Phiếu bảo hành đầy đủ thông tin: mã sản phẩm, số seri, thông tin khách hàng, chữ ký của cửa hàng/ đại lý.

   

  2. Sản phẩm không được bảo hành ( sửa chữa có tính phí ) nếu rơi vào các trường hợp sau:
       – Sản phẩm không thỏa mãn một trong những điều kiện bảo hành ở mục 1;
       – Số series, model sản phẩm không khớp với Phiếu bảo hành;
       – Khách hàng tự ý can thiệp sửa chữa sản phẩm hoặc sửa chữa tại những trung tâm bảo hành không được sự ủy nhiệm của Nhà sản xuất; Sản phẩm bị hư hỏng do lỗi người sử dụng; 

       – Và các trường hợp khác được nêu trong phiếu bảo hành.

   

  II. THỜI HẠN BẢO HÀNH

  Sản phẩm được bảo hành 12 tháng kể từ ngày mua.

   

  III. PHƯƠNG THỨC BẢO HÀNH

  Chia sẻ:
  Bài viết khác:
  Zalo
  Hotline