ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

MÁY THỔI KHÍ 3 PHA

VB-004-DN (380V/50Hz)

Máy Thổi Khí 

Model : VB-004-DN (380V/50Hz)

 • Model VB-004-DN
 • Thông số cực đại (Đầu hút):
  — Công suất (kW): 0.36 kW
  — Áp lực (kPa): 11.8 kPa
 • Nguồn điện: 3pha 380v / 50Hz
 • Lưu lượng cực đại (m3/min): 1.4 (m3/min)
 • Trọng lượng: 11.5 kg
VB-007-DN (380V/50Hz)

Máy Thổi Khí 

Model : VB-007-DN (380V/50Hz)

 • Model VB-007-DN
 • Thông số cực đại (Đầu hút):
  — Công suất (kW): 0.6 kW
  — Áp lực (kPa): 12.6 kPa
 • Nguồn điện: 3 pha 380v / 50Hz
 • Lưu lượng cực đại (m3/min): 2.3 (m3/min)
 • Trọng lượng: 15 kg
VB-020-DN (380V/50Hz)

Máy Thổi Khí 

Model : VB-020-DN (380V/50Hz)

 • Model VB-020-DN
 • Thông số cực đại (Đầu hút):
  — Công suất (kW): 1.5 kW
  — Áp lực (kPa): 18 kPa
 • Nguồn điện: 3 pha 380v / 50Hz
 • Lưu lượng cực đại (m3/min): 3.5 (m3/min)
 • Trọng lượng: 31 kg
VB-030-EN (380V/50Hz)

Máy Thổi Khí 

Model : VB-030-EN (380V/50Hz)

 • Model VB-030-EN
 • Thông số cực đại (Đầu hút):
  — Công suất (kW): 1.8 kW
  — Áp lực (kPa): 17.2 kPa
 • Nguồn điện: 3 pha 380V / 50Hz
 • Lưu lượng cực đại (m3/min): 2.5 (m3/min)
 • Trọng lượng: 40 kg
VB-040-EN (380V/50Hz)

Máy Thổi Khí 

Model : VB-040-EN (380V/50Hz)

 • Model VB-040-EN
 • Thông số cực đại (Đầu hút):
  — Công suất (kW): 2.1 kW
  — Áp lực (kPa): 16.2 kPa
 • Nguồn điện: 380V/50Hz
 • Lưu lượng cực đại (m3/min): 3 (m3/min)
 • Trọng lượng: 50.5 kg
VB-060-E3 (380V/50Hz)

Máy Thổi Khí 

Model : VB-060-E3 (380V/50Hz)

 • Model VB-060-E3
 • Thông số cực đại (Đầu hút):
  — Công suất (kW): 4 kW
  — Áp lực (kPa): 19.6 kPa
 • Nguồn điện: 380V/50Hz
 • Lưu lượng cực đại (m3/min): 9 (m3/min)
VB-080-E3 (380V/50Hz)

Máy Thổi Khí 

Model : VB-080-E3 (380V/50Hz)

 • Model VB-080-E3
 • Thông số cực đại (Đầu hút):
  — Công suất (kW): 5.7kW
  — Áp lực (kPa): 21.1 kPa
 • Nguồn điện: 380V/50Hz
 • Lưu lượng cực đại (m3/min): 11 (m3/min)
VB-110-E2 (380V/50Hz)

Máy Thổi Khí 

Model : VB-110-E3 (380V/50Hz)

 • Model VB-110-E3
 • Thông số cực đại (Đầu hút):
  — Công suất (kW): 8.8kW
  — Áp lực (kPa): 25.5 kPa
 • Nguồn điện: 380V/50Hz
 • Lưu lượng cực đại (m3/min): 16 (m3/min)
Zalo
Hotline