ĐIỆN DÂN DỤNG
Máy bơm nước không tự động W-P155NH-SPV

Máy bơm nước không tự động

Model : W-P155NH

 • Công suất: 150W
 • Độ sâu hút (m) : 9
 • Chiều cao đẩy (m) : 30
 • Lưu lượng nước tối đa (lít/phút) :45
 • Ống Hút (mm) : 25mm(1'')
 • Ống Xã (mm) :25mm(1'')
Máy bơm nước không tự động W-P200NH-SPV Đẩy cao 200W

Máy bơm nước không tự động

Model : W-P200NH

 • Công suất: 200W
 • Độ sâu hút (m) : 9
 • Chiều cao đẩy (m) : 30
 • Lưu lượng nước tối đa (lít/phút) : 52
 • Ống hút (mm) :25mm (1'')
 • Ống xả  (mm) :25mm (1'')
Máy bơm nước công nghệ inverter WM-PV750GX2

Máy bơm nước công nghệ inverter  

Model : WM-PV750GX2 

 • Công suất: 750W
 • Tổng cột áp đầu hút (m) : 8
 • Tổng cột áp đầu xả (m): 20
 • Lưu lượng (L/phút): 74(tối đa 83)
 • Ống hút (mm): 25(1'')
 • Ống xả (mm): 25(1'')
 • Số vòi ( trung bình): 9
 • Chênh lệch độ cao (m): 2
Máy bơm nước công nghệ inverter WM-PV400GX2

Máy bơm nước công nghệ inverter  

Model : WM-PV400GX2 

 • Công suất : 400W
 • Tổng cột áp đầu hút (m) : 8
 • Tổng cột áp đầu xả (m) : 20
 • Lưu lượng (L/phút) : 60 (Tối đa 68)
 • Ống hút (mm) : 25 (1'')
 • Ống xả (mm) : 25 (1'')
 • Số vòi (Trung bình) : 8
 • Chênh lệch độ cao (m) : 2
Máy bơm nước công nghệ inverter WM-PV250GX2 Tăng áp 250W

Máy bơm nước công nghệ inverter  

Model : WM-PV250GX2 

 • Công suất: 250W
 • Tổng cột áp đầu hút (m) : 8
 • Tổng cột áp đầu xả (m): 17
 • Lưu lượng (L/phút): 52(tối đa 62)
 • Ống hút (mm): 25(1'')
 • Ống xả (mm): 25(1'')
 • Số vòi ( trung bình): 8
 • Chênh lệch độ cao (m): 2
Máy bơm Nước tự động nhỏ gọn WM-150GX2 (SPV)

Máy bơm Nước tự động nhỏ gọn  

Model : WM-150GX2 (SPV)

 • Công suất: 150 W
 • Tổng cột áp đầu hút (m) : 8
 • Tổng cột áp đầu xả (m): 12
 • Lưu lượng (L/phút): 32 (tối đa 41)
 • Rơle áp suất (kg/cm2 ): 1.4/1.8
 • Ống hút (mm): 25 (1'')
 • Ống xả (mm): 25 (1'')
 • Số vòi ( trung bình): 3-4
 • Chênh lệch độ cao (m): 2
Máy bơm nước tự động loại nhỏ gọn WM-P200GX2-(SPV)

Máy bơm nước tự động loại nhỏ gọn  

Model : WM-P200GX2-(SPV)

 • Công suất: 200 W
 • Tổng cột áp đầu hút (m) : 8
 • Tổng cột áp đầu xả (m): 14
 • Lưu lượng (L/phút): 40 (tối đa 47)
 • Rơle áp suất (kg/cm2 ): 1.6/2.2
 • Ống hút (mm): 25 (1'')
 • Ống xả (mm): 25 (1'')
 • Số vòi ( trung bình): 4-5
 • Chênh lệch độ cao (m): 2
Máy bơm nước tự động loại nhỏ gọn WM-P300GX2-(SPV)

Máy bơm nước tự động loại nhỏ gọn  

Model : WM-P300GX2-(SPV)

 • Công suất: 300W
 • Tổng cột áp đầu hút (m) : 8
 • Tổng cột áp đầu xả (m): 18
 • Lưu lượng (L/phút): 48 (tối đa 56)
 • Rơle áp suất (kg/cm2 ): 2.0/2.6
 • Ống hút (mm): 25 (1'')
 • Ống xả (mm): 25 (1'')
 • Số vòi ( trung bình): 5-6
 • Chênh lệch độ cao (m): 2
Máy bơm nước tự động loại bồn chứa WT-P100GX2 (SPV)

Máy bơm nước tự động loại bồn chứa 

Model : WT-P100GX2 (SPV)

 • Công suất: 100 W
 • Tổng cột áp đầu hút (m) : 7
 • Tổng cột áp đầu xả (m): 12
 • Lưu lượng (L/phút):25 (tối đa 33)
 • Rơle áp suất (kg/cm2 ): 1.4/1.8
 • Ống hút (mm):20
 • Ống xả (mm): 20
 • Số vòi ( trung bình):3
 • Chênh lệch độ cao (m): 2
Máy bơm nước tự động loại bồn chứa WT-P150GX2 (SPV)

Máy bơm nước tự động loại bồn chứa 

Model : WT-P150GX2 (SPV)

 • Công suất: 150 W
 • Tổng cột áp đầu hút (m) : 8
 • Tổng cột áp đầu xả (m): 12
 • Lưu lượng (L/phút):31 (tối đa 38)
 • Rơle áp suất (kg/cm2 ): 1.4/1.8
 • Ống hút (mm):25(1'')
 • Ống xả (mm): 25(1'')
 • Số vòi ( trung bình):4
 • Chênh lệch độ cao (m): 2
Máy bơm nước tự động loại bồn chứa WT-P200GX2 (SPV)

Máy bơm nước tự động loại bồn chứa 

Model : WT-P200GX2 (SPV)

 • Công suất: 200 W
 • Tổng cột áp đầu hút (m) : 8
 • Tổng cột áp đầu xả (m): 18
 • Lưu lượng (L/phút): 39 (tối đa 47)
 • Rơle áp suất (kg/cm2 ): 2.0/2.6
 • Ống hút (mm):25(1'')
 • Ống xả (mm): 25(1'')
 • Số vòi ( trung bình):5
 • Chênh lệch độ cao (m): 2
Máy bơm nước tự động loại bồn chứa WT-P250GX2 (SPV)

Máy bơm nước tự động loại bồn chứa 

Model : WT-P250GX2 (SPV)

 • Công suất: 250 W
 • Tổng cột áp đầu hút (m) : 7
 • Tổng cột áp đầu xả (m): 20
 • Lưu lượng (L/phút): 43 (tối đa 49)
 • Rơle áp suất (kg/cm2 ): 2.2/2.8
 • Ống hút (mm): 25(1'')
 • Ống xả (mm): 25(1'')
 • Số vòi ( trung bình): 5-6
 • Chênh lệch độ cao (m): 2
Zalo
Hotline