ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

ĐỘNG CƠ ĐIỆN 3 PHA

Ba pha, Loại chân đế 2HP-TFO-HK-2P (415V/50Hz)

Ba pha, Loại chân đế 2HP-TFO-HK-2P (415V/50Hz)

 

 • Số cực : 2 POLE (2900 vòng/phút)
 • Điện áp: 380v/50hz
 • Công suất : 2 HP (1.5Kw)
 • Cấu tạo: vỏ nhôm hợp kim
 • Frame size: 90L
Ba pha, Loại chân đế 3HP-TFO-HK-6P (415V/50Hz)

Ba pha, Loại chân đế 3HP-TFO-HK-6P (415V/50Hz)

 

 • Số cực :  6 POLE (960 vòng/phút)
 • Điện áp: 380v/50hz
 • Công suất : 3 HP (2.2Kw)
 • Cấu tạo: vỏ nhôm hợp kim
 • Frame size: 112L
Ba pha, Loại chân đế 3HP-TFO-HK-4P (415V/50Hz)

Ba pha, Loại chân đế 3HP-TFO-HK-4P (415V/50Hz)

 

 • Số cực : 4 POLE (1450vòng/phút)
 • Điện áp: 380v/50hz
 • Công suất : 3 HP (2.2Kw)
 • Cấu tạo: vỏ nhôm hợp kim
 • Frame size: 100L
Ba pha, Loại chân đế 3HP-TFO-HK-2P (415V/50Hz)

Ba pha, Loại chân đế 3HP-TFO-HK-2P (415V/50Hz)

 

 • Số cực : 2 POLE (2900 vòng/phút)
 • Điện áp: 380v/50hz
 • Công suất : 3 HP (2.2Kw)
 • Cấu tạo: vỏ nhôm hợp kim
 • Frame size: 90L
Ba pha, Loại chân đế 5HP-TFO-HK-6P (415V/50Hz)

Ba pha, Loại chân đế 5HP-TFO-HK-6P (415V/50Hz)

 

 • Số cực : 6 POLE (2900 vòng/phút)
 • Điện áp: 380v/50hz
 • Công suất : 5 HP (3.7Kw)
 • Cấu tạo: vỏ nhôm hợp kim
 • Frame size: 132L
Ba pha, Loại chân đế 5HP-TFO-HK-4P (415V/50Hz)

Ba pha, Loại chân đế 5HP-TFO-HK-4P (415V/50Hz)

 

 • Số cực : 4 POLE (1450 vòng/phút)
 • Điện áp: 380v/50hz
 • Công suất : 5 HP (3.7Kw)
 • Cấu tạo: vỏ nhôm hợp kim
 • Frame size: 112L
Ba pha, Loại chân đế 5HP-TFO-HK-2P (415V/50Hz)

Ba pha, Loại chân đế 5HP-TFO-HK-2P (415V/50Hz)

 

 • Số cực : 2 POLE (2900 vòng/phút)
 • Điện áp: 380v/50hz
 • Công suất : 5 HP (3.7Kw)
 • Cấu tạo: vỏ nhôm hợp kim
 • Frame size: 112L
Ba pha, Loại chân đế 7.5HP-TFO-HKK-6P (415V/50Hz)

Ba pha, Loại chân đế 7.5HP-TFO-HKK-6P (415V/50Hz)

 

 • Số cực :6  POLE (960 vòng/phút)
 • Điện áp: 380v/50hz
 • Công suất : 7.5 HP (5.5Kw)
 • Cấu tạo: vỏ nhôm hợp kim
 • Frame size: 132M
Ba pha, Loại chân đế 7.5HP-TFO-HKK-4P (415V/50Hz)

Ba pha, Loại chân đế 7.5HP-TFO-HKK-4P (415V/50Hz)

 

 • Số cực : 4 POLE (1450 vòng/phút)
 • Điện áp: 380v/50hz
 • Công suất : 7.5 HP (5.5Kw)
 • Cấu tạo: vỏ nhôm hợp kim
 • Frame size: 132S
Ba pha, Loại chân đế 7.5HP-TFO-HKK-2P (415V/50Hz)

Ba pha, Loại chân đế 7.5HP-TFO-HKK-2P (415V/50Hz)

 

 • Số cực : 2 POLE (2900 vòng/phút)
 • Điện áp: 380v/50hz
 • Công suất : 7.5 HP (5.5Kw)
 • Cấu tạo: vỏ nhôm hợp kim
 • Frame size: 132S
Ba pha, Loại chân đế 10HP-TFO-HKK-6P (415V/50Hz)

Ba pha, Loại chân đế 10HP-TFO-HKK-6P (415V/50Hz)

 

 • Số cực :6  POLE (960 vòng/phút)
 • Điện áp: 380v/50hz
 • Công suất : 10 HP (7.5Kw)
 • Cấu tạo: vỏ nhôm hợp kim
 • Frame size: 132M
Ba pha, Loại chân đế 10HP-TFO-HKK-4P (415V/50Hz)

Ba pha, Loại chân đế 10HP-TFO-HKK-4P (415V/50Hz)

 

 • Số cực :4 POLE (1450 vòng/phút)
 • Điện áp: 380v/50hz
 • Công suất : 10 HP (7.5Kw)
 • Cấu tạo: vỏ nhôm hợp kim
 • Frame size: 132M
Zalo
Hotline