ĐIỆN CÔNG NGHIỆP
Ba pha, chân đế 5 HP-TFO-K(DK)-2P-IP55 (380V/50Hz)

Ba pha, chân đế 5 HP-TFO-K(DK)-2P-IP55 (380V/50Hz)

Ba pha, Chân đế  5HP-TFO-K(DK)-2P-IP55 (380V/50Hz)

 

 • Số cực : 2 POLE (2900 vòng/phút)
 • Điện áp: 380v/50hz
 • Công suất : 5 HP (3.7KW)
 • Hệ số cách điện: từ B/F
 • Vỏ trơn có khe thoát khí giải nhiệt
 • Quạt gió tản nhiệt: bên ngoài
 • Liên hệ
 • 1697
 • Thông tin sản phẩm
 • Bình luận
Sản phẩm cùng loại
Ba pha, chân đế 1/2HP-TFO-K-2P-IP55(380V/50Hz)

Ba pha, chân đế 1/2HP-TFO-K-2P-IP55 (380V/50Hz)

 

 • Số cực : 2 POLE (2900 vòng/phút)
 • Điện áp: 380v/50hz
 • Công suất : 1/2 HP (0.4 Kw)
 • Cấu tạo: vỏ thép, trơn
 • Frame size: 71M
Ba pha, chân đế 1/2HP-TFO-K-4P-IP55-F.INS (380V/50Hz)

Ba pha, chân đế 1/2HP-TFO-K-4P-IP55-F.INS (380V/50Hz)

 

 • Số cực : 4 POLE (1450vòng/phút)
 • Điện áp: 380v/50hz
 • Công suất : 1/2 HP (0.4KW)
 • Hệ số cách điện: từ B/F
 • Vỏ trơn có khe thoát khí giải nhiệt
 • Quạt gió tản nhiệt: bên ngoài
Ba pha, chân đế 1HP-TFO-K-4P-IP55-F.INS (380V/50Hz)

Ba pha, chân đế 1HP-TFO-K-4P-IP55 (380V/50Hz)

 

 • Số cực : 4 POLE (1450 vòng/phút)
 • Điện áp: 380v/50hz
 • Công suất : 1 HP (0.75Kw)
 • Cấu tạo: vỏ nhôm hợp kim
 • Frame size: 80M
Ba pha, chân đế 1HP-TFO-K-2P-IP55 (380V/50Hz)

Ba pha, chân đế 1HP-TFO-K-2P-IP55 (380V/50Hz)

 

 • Số cực : 2 POLE (2900 vòng/phút)
 • Điện áp: 380v/50hz
 • Công suất : 1 HP (0.75Kw)
 • Cấu tạo: vỏ nhôm hợp kim
 • Frame size: 80M
Ba pha, chân đế 2HP-TFO-K(DK)-2P-IP55-F.INS (380V/50Hz)

Ba pha, chân đế 2HP-TFO-K(DK)-2P-IP55-F.INS (380V/50Hz)

 

 • Số cực : 2 POLE (2900 vòng/phút)
 • Điện áp: 380v/50hz
 • Công suất : 2 HP (1.5KW)
 • Hệ số cách điện: từ B/F
 • Cấu tạo: vỏ nhôm hợp kim
 • Quạt gió tản nhiệt: bên ngoài
Ba pha, chân đế 2HP-TFO-K(DK)-4P-IP55-F.INS (380V/50Hz)

Ba pha, chân đế 2HP-TFO-K(DK)-4P-IP55-F.INS (380V/50Hz)

 

 • Số cực : 4 POLE (1450 vòng/phút)
 • Điện áp: 380v/50hz
 • Công suất : 2 HP (1.5KW)
 • Hệ số cách điện: từ B/F
 • Vỏ trơn có khe thoát khí giải nhiệt
 • Quạt gió tản nhiệt: bên ngoài
Ba pha, chân đế 3HP-TFO-K(DK)-4P-IP55 (380V/50Hz)

Ba pha, chân đế 3HP-TFO-K(DK)-4P-IP55 (380V/50Hz)

 

 • Số cực : 4 POLE (1450 vòng/phút)
 • Điện áp: 380v/50hz
 • Công suất : 3 HP (2.2KW)
 • Cấu tạo: vỏ nhôm hợp kim
 • Frame size: 100L
Ba pha, chân đế 3HP-TFO-K-(DK)-2P-IP55-F.INS (380V/50Hz)

Ba pha, chân đế 3HP-TFO-K(DK)-2P-IP55-F.INS (380V/50Hz)

 

 • Số cực : 2 POLE (2900vòng/phút)
 • Điện áp: 380v/50hz
 • Công suất : 3 HP (2.2 KW)
 • Hệ số cách điện: từ B/F
 • Cấu tạo: vỏ nhôm hợp kim
 • Quạt gió tản nhiệt: bên ngoài
Ba pha, chân đế 5HP-TFO-K(DK)-4P-IP55-F.INS (380V/50Hz)

Ba pha, chân đế 5HP-TFO-K(DK)-4P-IP55-F.INS (380V/50Hz)

 

 • Số cực : 4 POLE (1450 vòng/phút)
 • Điện áp: 380v/50hz
 • Công suất : 5 HP (3.7KW)
 • Hệ số cách điện: từ B/F
 • Vỏ trơn có khe thoát khí giải nhiệt
 • Quạt gió tản nhiệt: bên ngoài
Ba pha, chân đế 7.5HP-TFO-KK(DK)-2P-IP55-F.INS (380V/50Hz)

Ba pha, chân đế 7.5HP-TFO-KK(DK)-2P-IP55-F.INS (380V/50Hz)

 

 • Số cực : 2 POLE (2900 vòng/phút)
 • Điện áp: 380v/50hz
 • Công suất : 7.5 HP (5.5KW)
 • Hệ số cách điện: từ B/F
 • Cấu tạo: vỏ nhôm hợp kim
 • Quạt gió tản nhiệt: bên ngoài
Ba pha,chân đế 7.5 HP-TFO-KK(DK)-4P-IP55-F.INS (380V/50Hz)

Ba pha,chân đế 7.5 HP-VTFO-KK(DK)-4P-IP55-F.INS (380V/50Hz)

 

 • Số cực :4 POLE (1450 vòng/phút)
 • Điện áp: 380v/50hz
 • Công suất : 7.5 HP (5.5 KW)
 • Hệ số cách điện: từ B/F
 • Cấu tạo: vỏ nhôm hợp kim
 • Quạt gió tản nhiệt: bên ngoài
Ba pha, chân đế 10HP-TFO-KK(DK)-4P-IP55-F.INS (380V/50Hz)

Ba pha, Chân Đế 10HP-TFO-K(DK)-4P-IP55-F.INS (380V/50Hz)

 

 • Số cực : 4 POLE (1450 vòng/phút)
 • Điện áp: 380v/50hz
 • Công suất : 10 HP (7.5KW)
 • Hệ số cách điện: từ B/F
 • Vỏ trơn có khe thoát khí giải nhiệt
 • Quạt gió tản nhiệt: bên ngoài
Zalo
Hotline