Placeholder

VB-060-E2 (220/380V/50Hz)


ỨNG DỤNG LĨNH VỰC SẢN XUẤT:

– Các thiết bị y khoa.
– Sản xuất thức ăn nhanh.
– Ngành dệt.
– Ngành in.
– Chăn nuôi thủy sản………
– Và nhiều ứng dụng trong các dây chuyền khác.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “VB-060-E2 (220/380V/50Hz)”