• Động cơ điện Hitachi một pha

    Một pha, 1/2HP-EFOUP-KR-4P

    • Số cực : 4 POLE (1450 vòng/phút)
    • Điện áp: 380v/50hz
    • Công suất : 1/2 HP (0.4KW)
    • Hệ số cách điện: từ B/F
    • Vỏ trơn có khe thoát khí giải nhiệt
    • Quạt gió tản nhiệt: bên ngoài

    Một pha, 1/2HP-EFOUP-KR-4P

    • Số cực : 4 POLE (1450 vòng/phút)
    • Điện áp: 380v/50hz
    • Công suất : 1/2 HP (0.4KW)
    • Hệ số cách điện: từ B/F
    • Vỏ trơn có khe thoát khí giải nhiệt
    • Quạt gió tản nhiệt: bên ngoài
  • Động cơ điện Hitachi một pha

    Một pha, 1/3HP-EFOU-KT-4P

    • Số cực : 4 POLE (1450 vòng/phút)
    • Điện áp: 380v/50hz
    • Công suất : 1/3 HP (0.25KW)
    • Hệ số cách điện: từ B/F
    • Vỏ trơn có khe thoát khí giải nhiệt
    • Quạt gió tản nhiệt: bên ngoài

    Một pha, 1/3HP-EFOU-KT-4P

    • Số cực : 4 POLE (1450 vòng/phút)
    • Điện áp: 380v/50hz
    • Công suất : 1/3 HP (0.25KW)
    • Hệ số cách điện: từ B/F
    • Vỏ trơn có khe thoát khí giải nhiệt
    • Quạt gió tản nhiệt: bên ngoài
  • Động cơ điện Hitachi một pha

    Một pha, 1/4HP-EFOU-KT-4P

    • Số cực : 4 POLE (1450 vòng/phút)
    • Điện áp: 380v/50hz
    • Công suất : 1/4 HP (0.2KW)
    • Hệ số cách điện: từ B/F
    • Vỏ trơn có khe thoát khí giải nhiệt
    • Quạt gió tản nhiệt: bên ngoài

    Một pha, 1/4HP-EFOU-KT-4P

    • Số cực : 4 POLE (1450 vòng/phút)
    • Điện áp: 380v/50hz
    • Công suất : 1/4 HP (0.2KW)
    • Hệ số cách điện: từ B/F
    • Vỏ trơn có khe thoát khí giải nhiệt
    • Quạt gió tản nhiệt: bên ngoài
  • Động cơ điện Hitachi một pha

    Một pha, 1HP-EFOUP-KR-4P

    • Số cực : 4 POLE (1450 vòng/phút)
    • Điện áp: 380v/50hz
    • Công suất : 1 HP (0.75KW)
    • Hệ số cách điện: từ B/F
    • Vỏ trơn có khe thoát khí giải nhiệt
    • Quạt gió tản nhiệt: bên ngoài

    Một pha, 1HP-EFOUP-KR-4P

    • Số cực : 4 POLE (1450 vòng/phút)
    • Điện áp: 380v/50hz
    • Công suất : 1 HP (0.75KW)
    • Hệ số cách điện: từ B/F
    • Vỏ trơn có khe thoát khí giải nhiệt
    • Quạt gió tản nhiệt: bên ngoài
  • Động cơ điện Hitachi một pha

    Một pha, 2HP-EFOUP-KQ-4P

    • Số cực : 4 POLE (1450 vòng/phút)
    • Điện áp: 380v/50hz
    • Công suất : 2 HP (1.5KW)
    • Hệ số cách điện: từ B/F
    • Vỏ trơn có khe thoát khí giải nhiệt
    • Quạt gió tản nhiệt: bên ngoài

    Một pha, 2HP-EFOUP-KQ-4P

    • Số cực : 4 POLE (1450 vòng/phút)
    • Điện áp: 380v/50hz
    • Công suất : 2 HP (1.5KW)
    • Hệ số cách điện: từ B/F
    • Vỏ trơn có khe thoát khí giải nhiệt
    • Quạt gió tản nhiệt: bên ngoài
  • Động cơ điện Hitachi một pha

    Một pha, 3HP-EFOUP-KQ-4P

    • Số cực : 4 POLE (1450 vòng/phút)
    • Điện áp: 380v/50hz
    • Công suất : 3 HP (2.2KW)
    • Hệ số cách điện: từ B/F
    • Vỏ trơn có khe thoát khí giải nhiệt
    • Quạt gió tản nhiệt: bên ngoài

    Một pha, 3HP-EFOUP-KQ-4P

    • Số cực : 4 POLE (1450 vòng/phút)
    • Điện áp: 380v/50hz
    • Công suất : 3 HP (2.2KW)
    • Hệ số cách điện: từ B/F
    • Vỏ trơn có khe thoát khí giải nhiệt
    • Quạt gió tản nhiệt: bên ngoài
  • Động cơ điện Hitachi một pha

    Một pha, 5HP-EFOUP-KQ-4P

    • Số cực : 4 POLE (1450 vòng/phút)
    • Điện áp: 380v/50hz
    • Công suất : 5 HP (2.2KW)
    • Hệ số cách điện: từ B/F
    • Vỏ trơn có khe thoát khí giải nhiệt
    • Quạt gió tản nhiệt: bên ngoài

    Một pha, 5HP-EFOUP-KQ-4P

    • Số cực : 4 POLE (1450 vòng/phút)
    • Điện áp: 380v/50hz
    • Công suất : 5 HP (2.2KW)
    • Hệ số cách điện: từ B/F
    • Vỏ trơn có khe thoát khí giải nhiệt
    • Quạt gió tản nhiệt: bên ngoài