Đặc điểm và hiệu suất

Động cơ điện 1phase

Động cơ điện 3phase chân đế

Động cơ điện 3phase mặt bích